Mitä on Centered Riding ?


Centered Riding on uusi tapa ilmaista ratsastuksen klassiset perusteet. Siitä on tullut uusi ulottuvuus hevostaitojen maailmaan. Se vastaa kysymykseen "kuinka" silloin kun ratsastuksenopettaja kertoo sinulle "mitä" sinun pitää tehdä kommunikoidaksesi hevosesi kanssa. Se antaa sinulle uuden näkökulman niin ratsastamiseen kuin koko elämäänkin.

Kuinka se toimii ?

Monet ihmiset ovat tiedostamattomien tapojensa vankeja. Heidän kehonsa tuntee vain niille ominaisen tavan liikkua. Centered Riding sallii yksinkertaisuudellaan ja loogisuudellaan sinun oppia tuntemaan kehosi ja tulemaan tietoiseksi siitä ja sen mahdollisuuksista. Löydät sisäisen tasapainon, tyyneyden ja hallinnan, jotka sallivat suuremman vapauden, irtonaisuuden ja koordinaation. Tämä välittömästi sallii hevosesi liikkua tasapainoisemmin, ryhdikkäämin ja eteenpäin pyrkien. Sinusta ja hevosestasi tulee yhtenäinen ratsukko ja nautitte avoimesta vuorovaikutuksesta ja liikkumisen helppoudesta.

 

Mitkä ovat perusmenetelmät ?

Centered Riding rakentuu neljästä kulmakivestä (four basics) ja perustuksesta (grounding):

* Pehmeä katse (soft eyes) avartaa näkökenttää, lisää tietoisuutta omasta ja hevosesi kehosta, vähentää jännitystä sekä tekee eteenpäin liikkumisen helpommaksi ja vapautuneemmaksi.

* Oikea hengittäminen (proper breathing) vähentää kehon jännityksiä, helpottaa kehon painopisteen laskemistä alemmas ja sallii hevosen tulla rauhalliseksi ja vastaanottavaisemmaksi samalla, kun se helpottaa jaksamistasi.

* Keskittäminen (centering) johtaa kehon kotrolliin alavartalon energiakeskuksen avulla. Tämä tekee istunnastasi vakaan ja tukevan. Keskittäminen laukaisee kehon energiavirtoja estävää jännittyneisyyttä ja valmistelee sinut seuraavaan liikkeeseeen tai harjoitukseen.

* Rakennuspalikat (building blocks) suoristavat kehosi ja tasapainottavast sen vakaaksi sekä yhteneväksi hevosen massakeskipisteen kanssa. Tämän seurauksena hevosesi voi liikkua joustavasti ja miellyttävästi.

* Perustukset (grounging) ovat pohja, jonka varassa neljä kulmakiveä lepää. Perustukset yhdistävät sinut vakaasti maahan ja saat niiden avulla tukea, energiaa ja voimaa.

Kulmakivien ja perustuksen omaksuminen ja käyttö auttavat kaikilla tasoilla niin sinua kuin hevostasi ja tekevät oppimisprosessista helpompaa. Lakkaat häiritsemästä luonnollisia liikkeitäsi. Ensimmäiseksi opeteltava pehmeys tuottaa valtavasti voimaa ja energiaa, joita ei voida saavuttaa yksin lihaksilla ponnistelemalla. Kyseessä on sama voima, joka ilmenee itämaisissa kamppailulajeissa.

 

Kuinka opitaan Centered Ridingia ?

Centered Ridingin oppimisessa käytetään sekä ratsain että ilman hevosta tehtäviä harjoituksia, jotka on suunniteltu opettamaan ihmisen anatomiaa ja kehon toimintaa sekä sitä, miten ihmisen luut liikkuvat suhteessa toisiinsa. Mielen ja kehon tasapainon ja yhtenäisyyden oppimisessa hyödynnetään muitakin kehotietoisuutta lisääviä menetelmiä, kuten Alexander-tekniikkaa, erityisesti painottuen asennon ja liikkumisen hallintaan. Oppimisen apuna ovat kinesteettiset harjoitukset, mielikuvat, mallisuoritukset ja teorianopetus. Kehotietoisuuden etsimisen alkuvaiheessa on eduksi käyttää rauhallisia ja hyvinkoulutettuja hevosia, koska työskentelyn tulisi olla hidasta ja kiireetöntä eikä sen aikana saisi tulla henkisiä tai fyysisiä vahinkoja.

 

Kuka hyötyy Centered Ridingista ?

Centered Ridingin filosofia ja tekniikat auttavat poistamaan pelkoja, epävarmuutta ja paineita niin hevoselta kuin ratsastajaltakin. Saavutettu vapautuminen tulee mukana siirryttäesssä työskentelemään korkeampitasoisilla, nuoremmilla tai hankalammilla hevosilla. Centered Ridingin periaatteita voi soveltaa koko elämään. Hevosesi auttaa oppimisessa reaktioidensa ja liikkumisensa kautta. Koko oppimisprosessi on nautinnollinen.

  

(Translated from English by Eerika Häkkinen 23.7.2008)